Minggu, 30 Maret 2014

Mnotasi gending-gending jawa

Notasi gending-gending jawa Lanc. “ UDAN MAS” PL, Br. Buka : . 7 7 7 5 6 7 2 . 7 6 5 6 7 6 (5) A. 6 5 3 2 6 5 3 2 . 3 2 3 6 5 3 (2) 6 5 3 2 6 5 3 2 . 3 2 3 6 5 3 (2) B. 7 5 6 7 5 6 7 2 . 7 6 5 6 7 6 (5) 7 5 6 7 5 6 7 2 . 7 6 5 6 7 6 (5) Lanc. “GUGUR GUNUNG” PL. Br. Buka : . 3 2 3 . 6 . 5 . 7 . 6 . 2 2(2) A. . 6 . 7 . 6 . 7 . 3 . 5 . 7 . (6) . 2 . 7 . 2 . 7 . 6 . 5 . 2 . (3) . 5 . 6 . 5 . 6 . 2 . 3 . 6 . (5) . 2 . 3 . 2 . 3 . 6 . 5 . 3 . (2) Lanc. “SARUNG JAGUNG” PL. Br. Buka : . . . 3 3 2 7 6 5 3 6 5 . 2 . (2) A. 6 . 6 2 6 . 6 2 6 5 3 5 6 7 5 (6) 2 . 2 6 2 . 2 6 3 5 6 5 3 2 1 (2) B. . 6 7 2 3 2 7 2 . 6 7 2 5 6 7 (2) . 3 2 . 3 2 7 6 5 3 6 5 3 2 1 (2) . 3 5 2 6 6 72 3 2 3 4 3 2 7 (6) . 7 5 3 2 7 3 2 6 7 2 3 6 7 6 (5) . 6 7 5 3 2 1 2 5 3 2 7 5 6 5 (3) . 6 7 2 3 2 7 6 5 3 6 5 3 2 7 (2) Lanc. “AJA - LAMIS” PL. 6 Buka : . 2 . 3 . 5 . 6 . 2 . 1 . (6) A. . 3 . 1 . 3 . 2 . 3 . 6 . 3 . (5) . 3 . 1 . 3 . 2 3 5 6 1 3 2 1(6) B. . 2 . 3 . 2 . 1 . 6 . 5 . 2 . (3) . 1 . 2 . 3 . 5 . 2 . 3 . 2 . (1) . 2 . 3 . 2 . 1 . 6 . 5 . 2 . (3) . 1 . 2 . 3 . 5 . 6 . 2 . 1 . (6) . 2 . 1 . 2 . 3 . 5 . 6 . 5 . (3) . 6 . 5 . 6 11 .22.66 5 4 6(5) . 2 . 3 . 2 . 1 . 6 . 5 . 2 . (3) . 1 . 2 . 3 . 5 . 6 . 5 . 1 . (6) Lanc. “MARI KANGEN” PL. 6. Buka: . . . 3 3 5 3 2 . 3 . 1 . 6 . (5) A. . 5 5 5 3 2 3 5 . 5 5 5 3 5 6 (1) . 1 2 3 5 3 2 1 2 3 2 1 2 1 6 (5) B. . . . 1 5 6 2 1 5 6 6 6 2 1 6 (5) . . . 3 1 2 5 3 1 2 2 2 6 1 6 (5) . . 2 1 6 5 3 2 3 2 3 5 3 2 1 (6) . 1 . 5 . 1 . 6 . 1 . 5 . 1 . (6) . . 1 6 1 5 6 2 . 6 1 5 1 6 5 (2) . . 6 5 . 3 2 1 3 5 3 2 . 1 6 (5) . 5 5 . 5 3 2 1 3 2 1 2 3 1 6 (5) Lgm. “CAPING GUNUNG” PL. Br. A. 2 3 2 7 5 3 5 6 7 6 3 2 3 5 3 (2) 2 3 2 7 5 3 5 6 7 5 3 2 5 6 7 (6) 5 3 5 6 7 2 7 6 5 6 7 2 7 2 6 (7) 2 3 2 7 5 3 5 6 7 6 3 2 3 5 7 (6) Ompak :2 3 2 7 5 3 5 6 7 6 3 2 3 5 7 (6) Lgm “NYIDAM SARI” PL. 6 A. 2 3 2 1 6 3 2 1 2 1 6 5 2 3 5 (3) 2 3 2 1 6 3 2 1 2 1 6 5 2 3 5 (6) 5 6 1 2 6 3 2 1 2 1 6 5 4 2 4 (5) 2 3 2 1 6 3 2 1 2 1 6 5 2 3 5 (6) Ompak: 2 3 2 1 6 3 2 1 2 1 6 5 2 3 5 (6) Lanc, “KUWI APA KUWI” PL. Br. Buka : . 3 . 2 . 3 . 2 6 . 6 (6) A. 2 3 2 3 2 7 2 7 3 2 3 2 7 6 7 (6) Lanc. “SUWE ORA JAMU” PL. 6 Buka : . . 2 3 1 2 3 2 3 5 6 5 4 2 1 (6) A. 2 3 2 3 12 3 2 3 5 6 5 4 2 1 (6) Lgm “YEN ING TAWANG” PL. 6 A. 2 1 2 3 2 3 2 1 2 1 6 5 2 3 2 (1) 2 1 2 3 2 3 2 1 2 1 6 5 3 2 1 (6) 5 6 3 2 1 3 2 1 2 1 6 5 1 6 2 (1) 2 1 2 3 2 3 2 1 2 1 6 5 3 2 1 (6) Ompak. 5 6 5 3 2 3 2 1 2 1 6 5 3 2 1 (6) Lgm. “PRAHU LAYAR” PL. 6 Buka : kendang. t t p (5) A. . . 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 . 6 . (1) . . 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 . 6 . (5) B. . 5 5 5 5 1 5 5 6 5 3 2 5 3 2 (1) . 5 5 5 5 1 5 6 6 5 3 2 5 3 2 (1) . . 7 1 2 5 6 1 . 1 1 1 5 6 1 (2) . 2 3 2 1 1 2 1 . 1 2 1 2 1 2 (1) . 1 1 5 4 5 4 5 6 5 3 2 5 3 2 (1) . 2 3 2 3 2 3 2 6 6 2 1 2 1 6 (5) Lgm “JENANG GULA” PL. Br. Buka : Bowo . . . . A. 2 3 2 7 5 6 7 5 7 6 3 2 5 6 2 (7) 2 3 2 7 5 6 7 5 7 6 3 2 5 6 5 (3) 5 3 5 6 5 6 7 5 7 6 3 2 5 3 5 (6) 5 6 . 7 5 6 7 5 7 6 3 2 5 6 5 (3) Ompak: 2 3 2 7 5 6 7 5 7 6 3 2 5 6 5 (3) Lgm.“SETYO TUHU” PL. 5 Buka : Bowo . . . . . A. 5 6 2 1 5 6 4 5 . 6 1 2 5 6 1 (2) 5 6 2 1 5 6 4 5 . 6 3 2 5 3 2 (1) . 2 3 5 6 5 1 6 5 6 3 2 . . . (5) 3 2 . 1 5 6 4 5 . 6 3 2 5 3 2 (1) Ompak : 5 6 2 1 5 6 4 5 . 6 3 2 5 3 2 (1) Lanc. “KEBOGIRO” PL. Br. Buka : 5 6 7 2 7 3 7 2 7 6 7 (5) A. . 6 . 5 . 3 . 2 . 3 . 2 . 6 .(5) B. . 6 . 5 . 3 . 2 . 3 . 2 . 6 .(5) C. . 6 . 5 . 6 . 7 . 6 . 7 . 6 .(5) D. . 6 . 5 . 6 . 7 . 6 . 7 . 6 .(5) E. . 7 . 6 . 3 . 2 . 3 . 2 . 6 .(5) Lanc. “SINGA NEBAH” Pl. Br. Buka: . 5 3 2 . 5 3 2 . 5 . (3) A. . 5 . 3 . 5 . 3 . 5 . 3 . 6 .(7) B. . 6 . 7 . 6 . 7 . 6 . 7 . 3 .(2) C. . 3 . 2 . 3 . 2 . 3 . 2 . 5 .(3) Lanc. “GAMBUH” PL. 6 Buka : . 5 6 . 5 3 6 5 . 2 . 1 . 2 . (6) A. . 3 . 6 . 3 . 6 . 3 . 2 . 1 . (6) B. . 3 . 6 . 3 . 6 . 6 . 5 . 3 . (2) C. . 5 . 3 . 2 . 1 . 3 . 2 . 1 . (6) D. . 3 . 6 . 3 . 6 . 2 . 1 . 2 . (3) E. . 6 . 5 . 3 . 5 . 3 . 2 . 1 . (2) F . 6 . 2 . 6 . 2 . 6 . 3 . 5 . (6) G. . 2 . 1 . 6 . 5 . 2 . 3 . 5 . (6) Lanc.” WIRAHAT BALA” PL. Br. Buka : . 7 . 6 . 7 . 6 . 3 . (2) A. . 3 . 2 . 7 . 6 . 7 . 6 . 3 . (2) B. . 7 . 6 . 3 . 2 . 5 . 3 . 2 . (6) C. . 5 . 3 . 6 . 5 . 2 . 7 . 5 . (6) D. . 5 . 3 . 6 . 5 . 2 . 7 . 5 . (6) E. . 2 . 3 . 2 . 7 . 6 . 5 . 3 . (2) Lanc. “ILIR- ILIR” PL. 6. Buka : . 6 6 . 6 5 3 5 . 2 . 1 . 2 .(6) A. . 5 . 6 . 1 . 2 . 6 . 3 . 6 . (5) B. . 2 . 3 . 6 . 5 . 2 . 1 . 2 . (6) C. . 5 . 6 . 1 . 2 . 6 . 3 . 6 . (5) D. . 2 . 3 . 6 . 5 . 2 . 1 . 2 . (6) E. . 5 . 6 . 1 . 2 . 6 . 3 . 6 . (5) F. . 2 . 3 . 6 . 5 . 2 . 1 . 2 . (6) G. . 3 . 5 . 6 . 5 . 2 . 1 . 2 . (6) Lanc. “RICIK – RICIK PL. Br. Buka : 6 3 5 6 . 5 3 2 . 3 5 (6) 1 . (6) A. . 3 . 5 . 6 . 5 . 6 . 5 . 7 . (6) B. . 3 . 5 . 6 . 5 . 6 . 5 . 7 . (6) C. . 3 . 2 . 3 . 2 . 3 . 2 . 7 . (6) D. . 3 . 2 . 3 . 2 . 3 . 2 . 7 . (6) Lanc. “TROPONGAN” PL. 6. Buka : . 3 2 1 . 3 1 2 3 5 6 (5) A. . 7 . 6 . 5 . 6 . 5 . 4 . 6 . (5) B. . 6 . 5 . 6 . 5 . 3 . 6 . 3 . (2) C. . 5 . 3 . 5 . 3 . 2 . 3 . 2 . (1) D. . 2 . 1 . 2 . 1 . 3 . 5 . 6 . (5) Tabuhan ngaracik/ nyacah. A. 6 3 5 6 7 6 5 6 5 4 2 4 2 1 6(5) B. 2 1 6 5 2 1 6 5 2 1 5 6 1 2 3(2) C. 3 1 2 3 5 6 5 3 5 6 5 3 2 3 2(1) D. 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 1 2 3 5 6(5) Lanc. “TROPONG BANG” PL. 6. Buka : 3 1 3 2 5 6 1 2 1 6 4 (5) A. . 3 . 2 . 3 . 2 . 1 . 6 . 4 . (5) B. . 1 . 6 . 1 . 6 . 4 . 2 . 4 . (5) Tabuhan ngracik/nyacah. A. 3 1 3 2 3 1 3 2 5 6 1 2 1 6 4 (5) B. 1 2 1 6 1 2 1 6 5 6 1 2 1 6 4 (5) Lanc. “GULA KLAPA” PL. 5 Buka : 5 56 5 65 6 1 2 3 1 6 (5) A. . 6 . 5 . 6 . 1 . 3 . 2 . 6 .(5) . 6 . 5 . 6 . 1 . 3 . 2 . 6 .(5) . 6 . 3 . 2 . 1 . 5 . 3 . 2 .(1) . 5 . 5 . 6 . 5 . 6 . 1 . 6 .(5) B. 6 5 6 . 6 5 6 1 3 3 1 2 3 1 6(5) 6 5 6 . 6 5 6 1 3 3 1 2 3 1 6(5) . 5 1 6 5 3 2 1 5 5 6 3 5 3 2(1) . 5 5 . 6 4 6 5 6 561 2 3 1 6(5) Lanc. “MAKARYA” PL. Br. Buka : . 3 2 . 6 5 3 5 . 2 . 7 . 5 . (6) A. . 5 6 . 3 5 6 7 . 2 . 3 . 2 .(7) . 6 7 . 7 6 5 3 . 6 . 5 . 7 .(6) . 5 6 . 3 5 7 6 . 2 . 3 . 2 .(7) . 3 2 . 6 5 3 5 . 2 . 7 . 5 .(6) Lanc. “CUCUR BIRU” PL. 5. Buka : A. 2 1 6 5 2 16 5 6 5 3 2 1 6 3(5) B. 2 1 6 5 2 1 6 5 6 5 32 1 6 3(5) C. . . 5 . 5 3 2 1 2 6 1 2 3 1 6(5) D. . . 5 . 5 3 2 1 2 6 1 2 3 1 6(5) E. 3 2 3 6 3 2 3 5 3 2 3 6 3 2 3(5) F. 2 2 . 3 5 3 2 1 5 6 1 2 3 1 6(5) Lanc. “KANDANG BUBRAH”PL.6. Buka : 3 . 1 2 3 . 6 5 2 1 3 2 1 (6) A. . . 3 . 1 2 3 . 6 5 2 1 3 2 1(6) B. . . 3 . 1 2 3 . 6 5 2 1 3 2 1(6) C. 5 2 5 3 5 2 5 3 6 5 2 1 3 2 1(6) D. 5 2 5 3 5 2 5 3 6 5 2 1 3 2 1(6) Lgm” LARA BRANTA” PL,6 Buka : Celuk. . . . . . . . . . . . . . * 3 2 1 6 2 3 2 1 2 3 6 5 2 3 5 (3) 3 2 1 6 2 3 2 1 2 3 6 5 3 2 1 (6) 6 5 3 2 5 3 2 1 6 5 3 2 6 5 3 (5) . . . 6 2 3 2 1 2 3 6 5 3 2 1 (6) Lgm “WUYUNG” PL. 6 Buka : Celuk . . . . . . . . . * . . . 1 2 3 5 3 1 2 3 5 2 3 2 (1) 2 3 2 1 2 3 5 3 1 2 3 5 2 3 5 (6) . 5 3 2 5 3 2 1 3 2 1 2 3 1 6 (5) . . . 1 2 3 5 3 1 2 3 5 2 3 5 (6) Lgm “ DANGDUT JAMU JAWA” PL.6 Buka : . 5 5 . 5 3 5 6 . 2 . 1 . 6 . (5) A. . . 6 5 . . 6 5 6 5 3 2 . 1 . (6) . . 5 6 . . 5 6 5 6 2 1 . 3 . (2) . . 3 2 . . 3 2 3 2 3 1 . 6 . (5) B. . 1 . 1 1 . 2 . 1 . 3 . 2 . 1 . (6) . 6 . 6 6 . 5 . 6 . 5 . 3 . 5 . (6) . 6 . 6 6 . 3 . 2 . 1 . 3 . 1 . (2) . 2 . 2 2 . 5 . 6 . 5 . 3 . 5 . (6) . 6 . 6 6 . 3 . 2 . 1 . 3 . 1 . (2) . 5 . 3 . 5 . 6 . 2 . 1 . 6 . (5) . 1 . 6 . 1 . 5 . 2 . 4 . 6 . (5) Ladr. “WILUJENG” PL. Br. Buka : . 7 3 2 6 7 2 3 7 7 3 2 . 7 5 (6) A. 2 7 2 3 2 7 2 6 3 3 . . 6 5 3 2 5 6 5 3 2 7 5 6 2 7 2 3 2 7 5 (6) B. 6 6 . . 7 5 7 6 3 5 6 7 6 5 3 2 6 6 . . 7 5 7 6 7 7 3 2 . 7 5 (6) Ladr.” SRI KUNCORO PL.6 Buka : . 3 3 2 1 6 2 1 2 3 2 1 2 (6) A. 2 1 2 3 2 1 2 6 2 1 2 3 2 1 2 6 3 3 . . 6 5 3 2 5 6 5 4 2 1 2(6) B. 2 1 2 3 2 1 2 6 3 3 . . 6 5 3 2 1 1 . . 3 2 1 6 3 5 6 5 3 2 1(2) C. 6 6 . . 6 5 4 5 1 2 1 6 3 5 3 2 3 5 6 5 2 1 2 6 3 5 3 2 . 1 2(6) Ladr. “MUGI RAHAYU PL. Br. Buka : . 66 7 6 5 7 6 5 3 6 7 3 (2) A. 3 6 7 . 3 6 7 2 3 6 7 . 3 6 7 2 3 3 . . 6 7 6 5 7 6 5 3 6 7 3(2) Ladr. “PEKSI KUWUNG” PL. 5 Buka: 6 6 1 2 6 6 1 2 . 6 . 3 . 6 . (5) A. . 6 . 3 . 6 . 5 . 6 . 3 . 6 . 5 . 3 . 2 . 3 . 2 . 5 . 4 . 6 . (5) B. . 6 . 3 . 6 . 5 . 6 . 3 . 5 . 6 . 5 . 6 . 5 . 6 . 2 . 3 . 6 . (5) C. 2356 2123 . 6 . 5 2356 2123 . 6 . 5 . 3 . 2 . 3 . 2 . 5 . 4 . 6 . (5) Ladr. “GLEYONG” PL. 6. Buka: . 2 2 3 5 6 7 6 5 4 2 1 2 (6) A. 2 3 2 1 6 5 3 5 2 3 2 1 6 5 3 5 2 2 . . 2 3 5 6 7 6 5 4 2 1 2(6) B. . 6 6 6 5 3 2 3 . 3 5 6 7 6 5 3 6 5 3 2 . 3 5 6 7 6 5 4 2 1 2(6) Ladr. “ SUMIRAT ” PL.Br. Buka: 7 5 6 . 7 6 5 3 5 6 5 2 5 6 5 (3) A. 5 6 5 2 5 6 5 3 5 6 5 2 5 6 5 3 5 6 5 2 5 6 5 3 7 5 6 . 7 6 5 (3) B. 7 5 6 . 7 6 5 3 5 6 5 2 5 6 5 3 7 5 6 . 7 6 5 3 5 6 5 2 5 6 5 (3) Ladr. “SUSILO MADYO” PL. 5 Buka: . 5 5 . 5 6 5 3 5 3 6 1 2 3 1(2) A. 5 3 6 1 2 3 1 2 5 3 6 1 2 3 1 2 . 3 5 6 2 3 5 6 2 3 2 1 6 5 4(5) B. . 5 5 . 6 4 6 5 1 2 1 6 3 5 3 2 . 3 5 . 5 6 5 3 5 3 6 1 2 3 1(2) Ladr. “SRI WIDODO” PL. Br. Buka: . 2 3 5 7 6 5 3 2 7 2 3 2 7 5 (6) A. 2 7 2 6 2 7 2 6 3 5 6 7 6 5 2 3 2 3 5 . 7 6 5 3 2 7 2 3 2 7 5 6 2 7 2 6 2 7 2 6 3 5 6 7 6 5 2 3 2 3 5 . 7 6 5 3 2 7 2 3 2 7 5(6) B. 2 3 2 7 3 2 7 6 2 3 2 7 3 2 7 6 . . 6 . 7 5 7 6 3 5 6 7 6 5 2 3 2 3 5 . 7 6 5 3 2 3 5 . 7 6 5 3 7 7 5 6 . 5 2 3 2 7 2 3 2 7 5(6) Ladr. “ENGGAR-ENGGAR” PL. Br. Buka: . 6 6 7 6 5 7 6 5 6 7 5 2 (3) A. 2 7 2 . 2 7 2 3 2 7 2 . 2 7 2 3 7 5 6 7 3 2 6 5 7 6 5 6 7 5 2(3) B. 2726 5 6 7 6 5 2 3. 272 . 65676 . 523 7567 3 2 6 5 7 6 5 6 7 5 2 (3) Ladr. “BAYEM TUR” PL. 6 Buka : . 3 3 . 3 6 3 5 3 6 3 5 3 1 3(2) A. . 3 5 6 3 5 3 2 . 3 5 6 3 5 3 2 . 3 3 . 3 6 3 5 3 6 3 5 3 1 3 2 . 3 5 6 3 5 3 2 . 3 5 6 3 5 3 2 . 3 3 . 3 5 3 2 . 3 5 6 3 5 3(2) B. . 4 4 4 2 1 2 6 . 4 4 4 2 1 2 6 . 3 3 . 3 6 3 5 3 6 35 3 1 3 2 . 4 4 4 2 1 2 6 . 4 4 4 2 1 2 6 . 3 3 . 3 6 3 5 3 6 3 5 3 1 3(2) Ladr. ” SERANG ” PL. Br. Buka: 6 7 6 7 6 5 6 3 6 5 3 5 6 7 5 (6) A. 7 5 7 6 7 5 7 6 7 5 7 6 3 5 6 7 2 3 2 7 6 5 6 3 6 5 3 5 6 7 5 6 7 5 7 6 7 5 7 6 7 5 7 6 3 5 6 7 2 3 2 7 6 5 6 3 6 5 3 5 6 7 5(6) B. 3 3 . 1 2 3 5 3 6 7 6 5 3 2 1 2 5 3 2 1 6 5 3 2 5 3 2 3 5 6 5(3) C 6 5 6 3 6 5 6 3 6 5 6 3 6 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 2 3 5 6 5(3) D. 6 5 6 3 6 5 6 3 6 5 6 3 6 5 6 7 2 3 2 7 6 5 6 3 6 5 3 5 6 7 5(6) Ladr. “BANTEN” PL. Br. Buka : . 3 5 2 . 3 5 2 1 1 2 1 6 5 3(5) A. 7 6 7 5 7 6 7 5 7 6 7 5 2 2 3 2 . 3 5 2 . 3 5 2 1 1 2 1 6 5 3(5) B. 7 7 6 5 . 3 . 2 7 7 6 5 . 3 . 2 . 3 5 2 . 3 . 2 1 1 2 1 6 5 3 (5) Ladr. “TIRTA KENCANA” PL. 5 Buka : 1 5 6 1 3 2 1 6 5 4 2 4 5 6 4(5) A. 2 1 2 6 2 1 6 5 2 1 2 6 2 1 6 5 1 5 6 1 3 2 1 6 5 4 2 4 5 6 4(5) B. . 5 6 1 2 5 6 1 2 5 6 1 2 1 6 5 . 5 6 1 2 5 6 1 2 5 6 1 2 1 6 5 . 1 . 5 . 6 . 1 . 3 . 2 . 1 . 6 . 5 . 4 . 2 . 4 . 5 . 6 . 4 . (5) Ladr. “GEGER SAKUTO” PL. Br. Buka: . 3 5 2 . 3 5 2 7 7 2 7 6 5 3(5) A. . 5 6 7 2 7 6 5 . 5 6 7 2 7 6 5 7 6 7 5 7 6 7 5 6 6 7 6 5 3 2(6) B. . 6 7 6 5 3 2 6 . 6 7 6 5 3 2 6 . 6 7 6 5 3 2 6 3 3 6 5 3 2 7 2 . 2 3 5 6 5 3 2 . 2 3 5 6 5 3(2) Ladr. “BALABAK” PL. 6 Buka: 5 6 1 5 6 1 2 1 3 2 1 2 . 1 2 (6) A. . 6 5 4 2 4 6 5 1 1 . . 2 3 2 1 5 6 1 5 6 1 2 1 3 2 1 2 . 1 2(6) . 6 5 4 2 4 6 5 1 1 . . 2 3 2 1 5 6 1 5 6 1 2 1 3 2 1 2 . 1 2 (6) B. . 6 5 4 2 4 6 5 7 7 . . 7 7 6 5 2 3 5 2 3 5 6 5 7 6 5 6 5 3 2(3) C. 6 5 2 1 6 1 3 2 7 7 . . 7 7 6 5 2 3 5 2 3 5 6 5 7 6 5 6 5 3 2(3) D. 6 5 2 1 6 1 3 2 5 5 . . 5 4 2 1 5 6 1 5 6 1 2 1 3 2 1 2 . 1 2(6) Ladr. “KAGOK SALOMBO PL. Br. Buka: . 2 3 5 2 3 5 6 7 7 2 7 6 5 3(5) A. 7 6 5 3 5 2 3 5 7 6 2 3 5 2 3 5 1 6 2 3 5 2 3 5 6 7 2 7 6 5 3(2) B. 7 7 . . 7 7 6 7 5 5 . . 7 6 5 6 2 3 5 2 3 5 6 5 6 7 2 7 6 5 3(2) Ladr. “GIRANG – GIRANG” PL. Br. Buka: . 2 3 5 6 5 3 2 6 5 3 5 3 2 3(2) A. 3 2 3 5 6 5 3 2 3 2 3 5 6 5 3 2 3 2 3 5 6 5 3 2 3 2 3 5 3 2 3 2 3 2 3 5 6 5 3 2 3 2 3 5 6 5 3 2 3 2 3 5 6 5 3 2 3 2 3 5 3 2 3(2) B. 3 5 6 7 6 5 2 3 7 2 7 6 7 5 2 3 6 5 2 7 6 7 2 3 6 5 3 5 3 2 3(2) Ladr. “SINGO – SINGO” PL. Br. Buka: . 7 6 7 2 3 2 7 6 7 6 5 3 5 6(7) A. . 7 6 7 2 3 2 7 . 7 6 7 2 3 2 7 . 7 6 7 2 3 2 7 6 7 6 5 3 5 6 7 . 7 6 7 2 3 2 7 . 7 6 7 2 3 2 7 . 7 6 7 2 3 2 7 6 7 6 5 3 5 6(7) B. . 7 7 7 6 5 3 2 . 2 3 5 6 5 3 2 . 2 3 5 6 5 3 2 4 3 2 7 6 5 3(2) C. . . 2 3 4 3 2 3 . 3 . 2 2 3 2 7 . 7 6 7 2 3 2 7 6 7 6 5 3 5 6(7) Ladr. “PANGKUR” PL. Br. Buka: . 3 . 2 . 3 . 2 3 7 3 2 . 7 . (6) A. 3 2 3 7 3 2 7 6 7 6 3 2 5 3 2 7 3 5 3 2 6 5 3 2 5 3 2 7 3 2 7(6) B. . 3 . 2 . 3 . 7 . 3 . 2 . 7 . 6 7 7 . . 6 6 7 2 3 2 5 3 . 2 . 7 . . 5 3 6 5 3 2 3 2 5 3 6 5 3 2 6 7 3 2 6 3 2 7 . 3 . 2 . 7 . (6) C. . . 2 . 4 3 2 3 . . 3 5 6 7 5 6 2 2 . . 4 3 2 7 3 2 6 5 7 6 5 3 . . 3 5 6 7 5 6 3 5 6 7 6 5 3 2 6 73 2 6 3 2 7 . 3 . 2 . 7 . (6) Ladr. “TEDAK SAKING” PL. Br. Buka: 2 3 4 . 4 3 2 7 6 7 6 5 3 5 6(7) A. 2 3 2 6 2 3 2 7 2 3 2 6 2 3 2 7 2 3 2 6 2 3 2 7 6 7 6 5 3 5 6(7) Ladr. “ GONJING MIRING” PL. Br. Buka: 7 3 7 2 6 7 6 5 2 1 5 (6) A. 2 7 2 6 2 7 2 6 3 5 6 7 6 5 3 2 7 3 7 2 7 3 7 2 6 7 6 5 2 7 5(6) B. 2 3 2 7 3 2 7 6 2 3 2 7 3 2 7 6 2 2 . . 2 3 2 7 3 2 6 3 6 5 3 2 7 3 7 2 7 3 7 2 7 3 7 2 7 3 7 2 6 6 . . 6 7 6 5 7 6 2 7 3 2 7(6) Gobyog: 7 2 7 2 7 2 7 3 7 3 7 3 7 2 7 2 7 3 7 2 7 2 7 3 7 3 7 3 7 3 7 2 6 6 . . 6 7 6 5 7 6 2 7 3 2 7(6) Ladr. “KAPIRENTA “ PL.5 Buka: . 1 1 . 1 2 3 5 7 6 2 4 2 1 6 (5) A. . 6 1 2 1 6 4 5 3 5 3 5 3 5 6 5 . 1 1 . 1 2 3 5 7 6 2 4 2 1 6 (5) Ladr. “TEDAK SAKING” PL. 6 Buka: 1 2 3 . 3 2 1 6 5 6 5 4 2 4 5(6) A. 1 2 1 5 1 2 1 6 1 2 1 5 1 2 1 6 1 2 1 5 1 2 1 6 5 6 5 4 2 4 5(6) B. . 1 . 2 . 1 . 5 . 1 . 2 . 1 . 6 . 1 . 2 . 1 . 5 . 1 . 2 . 1 . 6 . 1 . 2 . 1 . 5 . 1 . 2 . 1 . 6 ` 4 5 6 1 . 6 5 4 2 2 . 4 5 6 5(6) C. . . 6 . 6 6 . . 6 6 5 4 2 4 5 6 4 4 . . 4 4 . . 4 4 6 5 2 4 5 6 . . 1 . 1 1 . 2 4 4 6 5 . 4 2 1 . 6 . 5 . 6 . 4 . 6 4 5 6 1 2(1) D. . . 1 . 1 1 . 2 3 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 . 3 2 1 2 1 6 5 4 2 4 5 6 1 2 3 . 3 2 1 2 1 6 5 4 2 4 5 6 4 5 6 1 . 6 5 4 2 2 . 4 5 6 5(6) Ladr. “HUGO – HUGO” PL. Br. Buka: 2 3 2 . 2 3 2 5 6 7 2 7 6 5 3(5) A. 2 3 2 . 2 3 2 5 2 3 2 . 2 3 2 5 2 3 2 . 2 3 2 5 6 7 2 7 6 5 3(5) B. 7 6 7 2 7 6 7 5 7 6 7 2 7 6 7 5 7 6 7 2 7 6 7 5 6 7 2 7 6 5 3(5) Ladr. “SRI SINUBA” PL. 6 Buka: . 3 3 . 6 5 3 2 3 2 1 6 2 1 6(5) A. 1 6 1 2 1 6 3 5 1 6 1 2 1 6 3 2 3 3 . . 6 5 3 2 3 2 1 6 2 1 6(5) B. 1 6 1 2 1 6 3 5 1 6 1 2 1 6 3 5 1 1 . . 1 1 2 1 3 2 1 2 . 1 6(5) C. . . 5 6 1 6 5 4 2 3 2 1 3 2 1 6 3 3 . . 6 5 3 2 3 2 1 6 2 1 6(5) Ladr. “SORO YUDHO” PL. 6 Buka: . 6 6 . 6 3 6 5 6 5 3 2 5 6 5(3) A. . 6 3 5 6 1 2 1 3 2 6 5 3 5 6 1 3 2 6 5 3 2 3 5 1 2 1 6 5 3 2(3) B. . 3 2 . 2 3 2 1 . 1 2 . 2 3 2 1 . 6 6 . 6 3 6 5 6 5 3 2 5 6 5(3) Ladr. “LERE2 SUMBANGSIH” PL. 6 Buka: 31 2312 11 . . 3216 .356 . 53(2) A. 1 2 1 6 5 6 1 2 1 2 1 6 5 6 12 5 3 5 6 2 1 2 6 3 3 2 1 3 2 (6) B. 3 3 2 1 3 2 1 6 3 3 2 1 3 2 16 3 1 3 2 3 1 3 2 1 2 1 6 5 6 1(2) C. 1 1 . . 3 2 1 6 . 3 5 6 . 5 3 2 1 1 . . 3 2 1 6 . 3 5 6 . 5 3 2 . 2 5 3 2 1 2 6 . 1 2 3 2 12 6 3 3 . . 3 3 2 1 6 1 2 3 2 12(6) D. 3 3 . . 3 3 2 1 6 1 2 3 2 12 6 3 3 . . 3 3 2 1 6 1 2 3 2 12 6 . 3 . 1 2 3 1 2 5 3 2 1 2 3 12 1 1 . . 3 2 1 6 . 3 5 6 . 5 3(2) Ladr. “ DEGUNG GANG” PL. 5 Buka: . 3 6 5 3 2 3 5 6 3 6 5 3 2 3 (1) A. 3 2 3 1 3 2 3 5 6 3 6 5 3 2 3 5 6 3 6 5 3 2 3 5 6 3 6 5 3 2 3(1) Ladr. “DENGKLUNG PL. 5 Buka: . 2 4 5 4 2 4 1 5 6 1 2 1 6 4(5) A. . 6 1 2 1 6 4 5 4 2 4 5 4 2 4 1 4 2 4 5 4 2 4 1 5 6 1 2 1 6 4(5) Ladr. “KAPIRENTO” PL. 5 Buka: . 1 1 . 1 2 3 5 7 6 2 4 2 1 6(5) A. . 6 1 2 1 6 4 5 3 5 3 5 3 5 6 5 . 1 1 . 1 2 3 5 7 6 2 4 2 1 6(5) Ladr. “GLENDHEH” PL.5 Buka: . 5 6 1 1 3 1 2 5 6 5 4 2 1 2(1) A. . 5 6 1 1 3 1 2 . 5 6 1 1 3 1 2 . 5 6 1 1 3 1 2 5 6 5 4 .2 1 2(1) B. 5 5 . . 6 4 6 5 . 5 5 5 6 4 6 5 . . 4 . 2 . 4 . 2 4 6 5 . 4 2(1) Ladr. “ NUSWANTORO” PL. 5 Buka: . . . 6 6 5 3 2 3 5 1 6 2 1 6(5) A. 6 5 1 6 2 1 6 5 6 5 1 6 2 1 6 5 7 6 5 6 3 5 3 2 3 5 1 6 2 1 6(5) B. . 6 . 5 . 1 . 6 . 2 . 1 . 6 . 5 . 6 . 5 . 1 . 6 . 2 . 1 . 6 . 5 . 7 . 6 . 5 . 6 . 3 . 5 . 3 . 2 . 3 . 5 . 1 . 6 . 2 . 1 . 6 .(5) Ladr. “KEMBANG KACANG” PL. 6 Buka: . 3 3 . 3 2 1 6 5 3 5 6 4 2 4(5) A. 3 6 3 5 1 3 1 2 5 3 5 6 2 3 2 1 3 2 3 1 3 2 1 6 5 3 5 6 4 2 4(5) B. . 3 5 6 5 6 5 . 5 6 1 2 1 3 12 . 5 . 6 . 5 . 3 . 2 . 3 . 2 . 1 . 6 1 2 1 2 1 . 1 6 1 2 3 2 16 . 5 . 3 . 5 . 6 . 4 . 2 . 4 .(5) Ladr. “SRI KATON” (MATARAM) PL. Br. Buka: 6 5 6 7 6 5 3 5 3 3 7 6 2 2 . (2) A. 5 3 2 7 3 5 3 2 5 3 2 7 3 5 32 6 5 6 7 6 5 3 5 3 3 7 6 3 5 3(2) B. 5 6 5 3 2 7 2 7 3 5 6 5 3 2 3 2 5 6 5 3 2 7 2 7 3 5 6 5 3 2 3 2 6 6 . 5 3 5 6 7 3 2 6 5 3 2 3 5 3 3 5 3 7 2 7 6 3 2 6 3 6 5 3(2) C. 5 6 5 3 2 7 2 7 3 5 6 5 3 2 3 2 5 6 5 3 2 7 2 7 3 5 6 5 3 2 3 2 6 6 . . 3 5 6 7 3 2 6 5 3 2 3 5 3 3 5 3 7 2 7 6 3 2 6 3 6 5 3(2) Ladr. “SRI DIRGAYUSWO” PL. Br. Buka: . 7 3 2 3 3 2 7 3 2 7 (6) A. 2 7 2 6 2 3 2 7 5 6 5 3 2 7 5 6 3 3 . . 6 5 3 2 3 3 2 7 3 2 7(6) B. 2 7 2 6 2 3 2 7 5 6 5 3 2 7 5 6 3 3 . . 6 5 3 2 7 7 5 6 . 5 2(3) C. 5 6 5 3 2 7 5 6 3 3 . . 6 5 3 2 7 7 . . 5 6 5 3 6 5 3 2 . 7 5(6) Ladr. “GAJAH METHO” PL. 6 Buka: . 3 1 2 3 1 2 6 3 6 5 6 3 6 (2) A. 6 3 6 5 6 3 6 2 6 3 6 5 6 3 6 2 6 3 6 5 6 3 6 2 6 3 6 5 6 3 6(2) B. 6 3 6 5 6 3 6 2 6 3 6 5 6 3 6 2 6 3 6 5 2 3 5 6 2 4 2 4 2 1 2(6) C. . 3 3 . . 6 7 6 5 7 6 2 1 3 2 16 . 3 3 . . 6 7 6 5 7 6 2 1 3 2 16 . 3 3 . . 6 7 6 5 7 6 2 1 3 2 16 . 3 . 3 . 6 . 5 . 3 . 2 . 1 . (2) Ladr. “ RAJA MANGGALA” PL. 5 Buka: . 1 2 3 5 3 2 1 6 5 3 2 5 6 5 (3) A. 6 5 6 3 6 5 6 1 2 1 2 3 5 3 2 1 2 1 2 3 5 3 2 1 6 5 3 2 5 6 5(3) B. 6 5 6 3 6 5 6 1 2 1 2 3 5 3 2 1 2 1 2 3 5 3 2 1 2 2 1 6 2 1 6(5) C. 1 6 1 2 1 6 3 5 1 6 1 2 1 6 3 5 1 6 1 2 1 6 3 5 1 6 2 1 6 5 6(1) D. 2 1 6 5 1 2 1 6 2 1 6 5 1 2 1 6 5 5 . 2 3 5 6 5 7 6 5 4 2 1 2(6) E. 1 5 6 1 5 3 2 1 2 1 2 3 5 3 2 1 2 1 2 3 53 2 1 6 5 3 2 5 6 5(3) Ladr. “GUDHAWA” PL. 6 Buka: . 2 5 3 . 21 5 3 5 5 6 1 2 3 1(2) A. . 3 2 1 6 1 3 2 . 3 2 1 6 1 2 3 . 2 5 2 . 2 5 3 5 5 6 1 2 3 1(2) B. . 3 2 1 6 1 3 2 . 3 2 1 6 1 2 3 . 2 5 3 . 2 5 3 1 1 . 5 6 1 2(1) C. 6 6 . . 6 6 5 6 3 5 6 5 3 2 1 2 . 3 2 1 6 1 2 3 1 1 . 5 6 1 2(1) D. 6 6 . . 6 6 5 6 3 5 6 5 3 2 1 2 . 3 2 1 6 1 2 3 6 5 3 5 3 2 1(2) E. 6 1 6 2 6 1 6 5 6 1 6 2 6 1 6 5 6 1 6 2 6 1 6 5 3 3 6 5 3 2 1(2) Ladr. “ SRI REJEKI “ PL. 5 Buka: . . 2 . 2 3 2 1 3 5 3 2 . 1 6(5) A. 1 6 1 2 1 6 3 5 1 6 1 2 1 6 3 5 2 1 2 , 2 1 2 . 2 3 2 1 3 2 6(5) B. 1 6 1 2 1 6 3 5 1 6 1 2 1 6 3 5 2 1 2 . 2 1 2 . 2 3 2 1 6 5 6(1) C. . 1 1 1 2 3 2 1 3 2 1 2 . 1 6 5 . . 5 6 1 6 5 3 6 1 6 5 2 1 6(5) D. . . 5 . 5 6 2 1 . 6 2 1 . . 2 1 3 5 3 2 . 1 6 5 2 6 2 1 2 6 4(5) E. 2 4 5 6 2 4 2 1 2 4 5 6 5 4 6 5 2 4 5 6 2 4 2 1 2 4 5 6 5 4 6 5 2 4 5 6 2 4 2 1 2 4 5 6 5 4 6 5 . 2 . 3 . 2 . 1 . 3 . 2 . 6 .(5) Ladr. “SANTI MULYA” PL. 5 Buka: . . . 3 3 3 2 1 5 6 1 2 . 1 6(5) A. 6 1 6 5 6 1 6 5 2 4 5 6 5 4 2 1 6 5 6 1 6 5 6 1 2 3 2 1 2 1 6(5) B. 2 1 6 5 2 1 6 5 6 3 2 1 1 6 3 5 . . 5 . 5 3 2 1 2 6 2 1 3 2 6(5) C. 6 6 . . 4 5 6 1 . 2 6 5 6 5 6 1 3 2 1 2 1 6 4 5 2 1 3 2 1 6 3(5) Ladr. “BABAR LAYAR” Pl. 6 Buka: 6 5 4 6 4 5 6 1 2 3 2 1 6 5 6(3) A. 6 5 6 3 6 5 6 3 6 5 6 3 6 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 2 3 5 6 5(3) B. 6 5 6 3 6 5 6 3 6 5 6 3 6 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 2 3 5 6 5(4) C. . 4 . 4 . 4 . 1 . 1 . 1 . 1 . 5 . 1 . 5 . 1 . 5 . 4 4 6 4 5 6(1) D. 6 5 4 6 4 5 6 1 6 5 4 6 4 5 6 1 6 5 4 6 4 5 6 1 2 3 2 1 6 5 6 (3) Ladr, “SRI NINDHITA” PL. 6 Buka : . 2 . 1 . 2 . 1 2 2 1 1 . 6 . (5) A. . 2 . 1 . 6 . 5 . 2 . 1 . 6 . 5 . 6 . 5 . 2 . 1 . 2 . 1 . 6 . (5) B. . . . 2 . . . 1 . . . 6 . . . 5 . . . 2 . . . 1 . . . 6 . . . 5 . . . 6 . . . 5 . . . 2 . . . 1 . . . 2 . . . 1 . . . 6 . . . (5) Ladr.”TEBU SAUYUN” PL. 6. Buka : . 3 5 6 1 6 5 3 6 5 2 1 3 2 1 (6) A. 2 1 2 3 2 1 2 6 2 1 2 3 1 5 6 1 3 2 6 5 3 2 3 5 1 2 1 6 3 5 2 (3) B. 2 2 1 6 3 5 3 2 1 1 3 2 5 3 2 1 3 3 5 6 1 6 5 3 6 5 2 1 3 2 1 (6) Ladr. “WAHANA PL. Br. Buka: 6 7 2 3 . 2 . 7 5 6 5 3 2 7 5 (6) A. 7 6 2 3 5 6 5 3 6 5 6 7 6 5 2 3 6 5 3 2 5 3 2 7 5 6 5 3 2 7 5 (6) B. 7 6 . 6 7 2 3 5 6 7 6 . 5 2 3 6 3 . 3 5 6 7 2 6 5 7 . 6 5 3 6 3 . 3 6 3 2 6 7 2 3 2 . . , 7 . 5 . 6 . 5 . 3 . 2 . 7 . 5 . (6) Ktw. “GONDO MASTUTI” PL. 6 Buka: 6 1 2 3 . 2 . 1 3 3 1 2 . 1 . (6) A. . 2 . 3 . 2 . 1 . 3 . 2 . 1 . (6) . 2 . 3 . 2 . 1 . 3 . 2 . 1 . (6) B. 2 3 2 1 6 5 3 2 5 3 2 1 3 2 1(6) 2 3 2 1 6 5 3 2 5 3 2 1 3 2 1(6) 7 5 7 6 5 4 2 1 3 5 3 2 . 1 2(6) Ktw. “PUSPANJOLO” PL. 6 Buka: . 1 1 1 3 3 2 2 3 3 2 1 3 2 1(6) A. 3 2 1 6 3 5 3 2 5 3 2 1 3 2 1(6) 3 2 1 6 3 5 3 2 5 3 2 1 3 2 1(6) B. . . 6 . 2 3 2 1 3 2 6 5 2 3 5(3) . 5 6 1 6 5 2 3 6 5 6 1 6 5 2(3) 2 2 . . 3 1 2 3 . 6 . 5 2 1 2(6) Ktw. “IBU PERTIWI” PL. 5 Buka: . 2 2 2 5 5 6 1 3 3 1 2 . 1 6(5) A. 2 2 . . 5 5 6 1 . 6 1 2 . 1 6(5) B. 2 2 . . 5 5 6 1 . 1 6 5 . 2 . (1) . 3 . 2 3 5 6 5 ..165421 24564(5) .6.54561 .6241245 2 2 . . 5 5 6(1) . 2 . . 2 1 6 5 2 4 5 6 5 4 2(1) Ktw. “ SUBO KASTOWO” PL. 9 Buka: . 2 . 1 . 2 . 1 2 2 1 1 . 6 . (5) A. . 1 . 6 . 1 . 5 . 1 . 6 . 1 . (5) . 1 . 6 . 1 . 5 . 1 . 6 . 1 . (5) B. . 2 . 1 . 6 . 5 . 2 . 1 . 6 . (5) . 2 . 1 . 6 . 5 . 2 . 1 . 6 . (5) . 2 . 1 . 2 . 6 . 2 . 1 . 6 . (5) Ktw. “MIJIL WIGARINGTYAS” PL. 6 Buka: 5 4 5 6 5 4 1 2 3 5 1 6 5 5 5 (5) A. 2 1 2 6 2 1 6 5 2 1 2 6 2 1 6 (5) 2 1 2 6 2 1 6 5 2 1 2 6 2 1 6 (5) B. 6 6 . 6 5 5 6 1 5 6 1 2 3 1 6 (5) 1 2 1 6 5 2 1 6 2 3 2 1 3 2 1 (6) 5 45 6 5 4 1 2 3 5 1 6 2 1 6 (5) Ktw. “ GONDANG KASIH” PL. 5 Buka . . . (5) A. . . 5 6 1 2 1 6 1 5 6 1 2 1 6(5) B. . . 5 6 1 2 1 6 1 5 6 1 2 2 3(2) . . 2 . 2 2 1 2 3 3 2 1 6 5 3(5) . . 5 . 3 1 2 3 . 3 3 3 1 2 3(5) 2 1 . . 1 1 . . 1 1 . 2 4 5 6(5) 4 2 1 6 . . 5 6 1 2 1 6 5 5 1(2) . . 2 . 2 2 1 2 3 3 2 1 6 5 3(5) Ktw. “LANGEN GITO” PL. 5 Buka: Srinalendro . . . . . . . . . . .(6) A. . 1 . 2 . 1 . 6 . 1 . 2 . 6 . (5) . 1 . 2 . 1 . 6 . 1 . 2 . 6 . (5) B. 6 6 . . 6 6 5 6 1 1 . 6 5 4 1(2) . . 2 4 5 6 4 5 1 2 1 6 5 4 1(2) 1 1 . . 5 6 1 2 . 6 2 1 . 6 4(5) Ktw. “LANGEN GITO” PL. Br. Buka: Sri Nalendro kang . . . . . (6) A. . 2 . 3 . 2 . 7 . 2 . 3 . 7 . (6) . 2 . 3 . 2 . 7 . 2 , 3 . 7 . (6) B. 7 7 . . 7 7 6 7 2 2 . 7 6 5 2 (3) . . 3 5 6 7 5 6 3 5 6 7 6 5 2 (3) 2 2 . . 6 7 2 3 . 7 3 2 . 7 5 (6) Ktw. “GAMBUH “ PL. 6 Buka: . . 2 6 1 2 3 2 6 1 2 3 6 5 3(2) A. . . 2 6 1 2 3 2 6 1 2 3 6 5 3(2) . . 2 6 1 2 3 2 6 1 2 3 6 5 3(2) B. . . 2 1 6 5 3 5 35 632 . 1 6 (5) 35 632 . 1 3 2 5 6 5 4 2 1 6 (5) 2 2 . 3 1 2 3 2 6 1 2 3 6 5 3 (2) Ktw. “ TUMADAH” PL. 6 Buka: . 2 2 3 1 2 3 2 3 2 1 6 2 1 6(5) A. 2 2 . 3 1 2 3 2 3 2 1 6 2 1 6(5) 2 2 . 3 1 2 3 2 3 2 1 6 2 1 6(5) B. 1 1 . . 1 1 2 1 3 2 1 2 . 1 2(6) . 1 3 2 6 3 2 1 6 1 2 . 2 3 2(1) 6 6 . . 6 5 3 2 3 5 1 6 2 1 6(5) Ktw. “BRONDONG MENTUL” PL. Br. Buka: 3 2 3 . 3 2 6 7 6 7 2 3 2 7 5(6) A. 3 2 3 . 3 2 6 7 6 7 2 3 2 7 5(6) 3 2 3 . 3 2 6 7 6 7 2 3 2 7 5(6) B. . 7 3 2 6 7 3 2 6 7 2 3 5 6 5(3) 7 7 . . 3 2 6 5 3 3 . 5 6 7 5(6) 5 5 . . 7 6 5 3 2 7 2 3 2 7 5(6) Ktw. “KUTUT MANGGUNG” PL. Br. Buka: 6 7 2 3 . 2 . 7 . 3 . 2 . 7 . (6) A. . 2 . 3 . 2 . 7 . 3 . 2 . 7 . (6) . 2 . 3 . 2 . 7 . 3 . 2 . 7 . (6) B. . . 6 . 3 2 7 6 3 5 6 7 6 5 2(3) . . 3 . 7 2 7 6 3 5 6 7 6 5 2(3) 2 2 . . 2 3 2 7 5 6 5 3 2 7 5(6) Ktw. “PUCUNG WUYUNG” PL. 5 Buka: . . . 5 5 6 1 2 6 6 5 4 2 1 6(5) A. . . . 5 2 1 6 5 2 1 5 6 2 1 6(5) B. . . . 5 3 5 6 1 2 1 5 6 3 5 6(1) 3 2 6 5 . 4 6 5 1 6 5 4 2 3 2(1) . 1 1 1 5 6 1 2 6 5 2 1 2 1 6(5) Ktw. “S I N O M” PL. 6. Buka Celuk . . . . (1) - . . 2 . 2 2 . 1 5 6 5 3 5 6 1 6) - . 1 3 2 6 3 2 1 . 3 . 2 . 1 . (6) - 3 3 . . 5 6 5 3 2 2 1 6 3 5 3(2) - 6 1 3 2 6 3 2 1 . 3 . 2 . 1 . (6) - . . 6 . 3 5 3 2 5 3 2 1 3 5 3(2) Ktw. “PUSPA GIWANG” PL.Br. Buka : . 7 7 7 3 3 2 2 3 3 2 7 3 2 7(6) A. 7 5 6 7 3 5 3 2 5 3 2 7 3 2 7(6) 7 5 6 7 3 5 3 2 5 3 2 7 3 2 7(6) B 3 3 . . 3 3 5 6 7 2 7 6 3 5 3 (2) 6 7 3 2 6 7 3 2 5 6 5 3 2 7 5 (6) Ktw. “SINOM WENI KENYO. Buka : . 6 6 6 2 2 1 1 2 2 1 6 2 1 6 (5) A. 6 6 . . 2 3 2 1 3 2 16 2 1 6(5) B. 1 1 . . 2 3 2 1 2 1 6 5 1 6 5 (3) 1 1 . . 2 1 6 5 . 2 5 3 1 2 3 (5) 6 6 . . 2 1 6 5 2 1 5 2 5 3 2 (1) 5 5 . . 5 5 6 5 . 2 5 3 1 2 3 (5) 6 6 . . 2 1 6 5 2 1 5 2 5 3 2 (1) Ktw. “SINOM LOGONDHANG PL. Br. Buka: . 3 2 3 2 7 6 5 . 6 5 6 7 2 3 (2) A. . . 2 3 2 7 6 5 7 6 5 6 3 5 3 (2) B. . . 2 . 2 7 6 5 . 5 3 2 3 5 6 (5) . . 5 . 7 6 3 2 3 27 2 . 7 6 (5) 2 2 . . 2 2 3 5 7 6 5 6 3 5 3 (2) 7 7 . . 2 7 6 5 7 6 7 2 7 6 7 (5) . . 5 . 6 7 6 5 7 6 5 6 3 5 3 (2) Gend. “BOYONG” Pl. Br. Buka: 3327 .672 2327 3265 .3.(2) A. . 6 . 5 . 6 . 3 . 6 . 5 . 3 . 2 . 6 . 5 . 6 . 3 . 6 . 5 . 3 .(2) . 7 . 6 B. 6 6 . . 6 6 . . 6 7 6 5 3 3 5 6 . 7 6 5 3 3 . 5 6 7 5 6 . 5 2 3 . 5 6 7 . . 7 . 7 6 5 6 . 5 2 3 6 6 . . 6 5 3 2 7 2 3 2 . 7 5 6 3 3 . . 3 3 . 5 6 5 3 2 . 7 5 6 2 2 . . 2 3 2 7 3 2 6 5 . 3 . (2) C. . 7 . 6 . 7 . 6 . 7 . 6 . 5 . 3 . 6 . 5 . 6 . 5 . 3 . 2 . 7 . (6) D. 2 3 2 7 3 2 7 6 2 3 2 7 3 2 7 6 2 2 . . 2 3 2 7 3 2 6 5 7 6 5 3 2 2 . . 2 3 2 7 3 2 6 5 7 6 5 6 3 5 6 7 6 5 3 2 5 6 5 3 2 7 5(6) Gend. “LOGONDANG” PL. 5 Buka: . 556 4565 .33 . 2532 1561. 16(5) A . 6 5 . 5 6 1 2 3 1 2 . 5 3 2 1 . . 1 6 5 6 1 2 3 1 2 . 5 3 2 1 . 2 3 5 . . 5 . 5 5 . 6 4 5 6 5 3 3 . 2 5 3 2 1 5 6 1 2 . 1 6(5) B. 1 1 . . 1 1 2 1 3 2 1 2 . 1 6 5 . 6 2 1 . . 1 . 3 2 1 2 . 1 6 5 . . 5 . 5 5 4 5 6 6 . . 4 5 6 5 3 3 . 2 5 3 2 1 5 6 1 2 . 1 6(5) C. 6 5 3 2 1 2 3 5 6 5 3 2 1 2 3 5 1 1 . . 1 2 3 5 3 2 3 1 3 2 3(5) D. . 6 . 5 . 2 . 1 . 3 . 2 . 6 . 5 . 6 . 5 . 2 . 1 . 3 . 2 . 6 . 5 . 2 . 1 . 2 . 1 . 3 . 2 . 6 . 5 . 3 . 2 . 3 . 1 . 3 . 2 . 6 . (5) Gend. PRABU MATARAM PL. 6 Buka : 1 2 1 6 1 2 1 5 1 2 1 6 5 5 .(5) A. 1 2 1 6 1 2 1 5 1 2 1 6 1 2 1 5 1 2 1 6 1 2 1 5 1 2 1 6 5 2 3(5) - 2 3 5 6 2 1 6 5 2 1 2 6 2 1 6 5 2 3 5 6 2 1 6 5 2 1 2 6 5 5 6(1) - . . 1 1 6 5 6 1 2 3 2 1 6 5 3 5 . . 5 6 1 6 3 2 3 5 3 2 1 6 3(5) B. . 1 . 2 . 1 . 6 . 1 . 2 . 1 . 5 . 1 . 2 . 1 . 6 . 1 . 2 . 1 . 5 . 1 . 2 . 1 . 6 . 1 . 2 . 1 . 5 . 1 . 2 . 1 . 6 5 5 . 2 3 5 6(5) C. 2 2 . 3 5 6 1 6 1 5 6 1 6 5 3 5 2 3 5 3 2 1 2 6 3 5 3 2 1 6 3(5) 2 2 . 3 5 6 1 6 1 5 6 1 6 5 3 5 2 3 5 3 2 1 2 6 5 5 . 6 1 5 6(1) D. . . 1 . 1 1 . . 1 1 6 5 3 5 6 1 2 2 . 2 5 3 2 1 6 5 . 2 3 5 6 5 . . 5 . 5 5 . 6 1 6 5 6 5 3 1 2 1 6 1 5 1 6 1 2 3 5 3 2 1 6 3(5) Gend. GATI RAJA PL. 6 Buka. . 2 . 2 3 1 2 3 6 5 3 2 3 1 2 3 5 6 . 7 6 5 3 5 3 3 2 1 2 2 .(2) A. Buka kecuali gatra Gong 6 1 3(2) B. 3 5 . 2 3 5 6 5 6 5 4 2 1 2 4 5 6 5 4 2 1 2 4 5 4 2 1 6 5 6 2(1) C. . 1 . 6 5 6 1 2 3 1 2 3 6 5 3 2 . . 2 1 6 1 2 3 . 5 . 3 2 1 2(1) D. . 1 . 1 6 1 2 3 6 5 3 2 3 1 2 3 5 6 . 7 6 5 3 5 3 3 2 1 6 1 3(2) Gend. “SOBANLAH” PL. 5. Buka : . 5 5 3 . 5 3 . 1 2 3 5 . . 2 1 . . 2 1 . . 2 3 . 5 3(2) A. . . 2 1 . . 2 1 . . 2 3 . 5 3 2 . . 6 7 6 5 3 2 . . 6 7 6 5 3 2 . 2 2 . 2 3 5 6 . . 2 2 2 3 5 6 . . 2 1 . . 2 1 . . 2 3 . 5 2(3) B. . 3 6 5 2 3 2 1 . 3 6 5 2 3 5 6 . 1 2 3 2 1 6 5 2 3 2 1 2 3 1(2) Gend.”MUNCAR” PL.Br. Buka : 2 2 7 . 2 7 6 5 II x 2 3 5 . 2 3 5 6 7 7 5 6 .5 3 (2) A . 3 6 5 . . 5 . 7 6 5 6 . 5 3 2 6 5 6 7 6 5 3 2 7 3 7 2 . 7 6 5 7 6 7 5 7 6 7 2 7 3 7 2 . 7 6 5 2 3 5 . 2 3 5 6 7 7 5 6 . 5 3 (2) Gend. “RANDU KINTIR” PL.6 Buka : . 6 6 5 6 3 5 6 3 5 3 6 6 5 3 2 1 1 2 3 2 1 2(6) A. . . 6 1 2 3 2 1 . . 1 2 3 5 3 2 . 12 6 2 3 2 1 . . 1 2 3 5 3 2 . 12 6 . . 6 . 2 3 2 1 3 2 1 6 3 6 3 5 6 5 3 2 1 1 2 3 2 1 2(6) B. 1 1 . . 3 2 1 6 3 5 6 5 3 2 1 2 1 1 . . 3 2 1 6 3 5 6 5 3 2 1 2 . 12 6 . . 6 . 2 3 2 1 3 2 1 6 3 5 3 6 6 5 3 2 1 1 2 3 2 1 2(6) Ladr. “AYUN – AYUN” GOBYOG A. 2 3 2 1 3 5 3 2 5 3 2 1 3 5 3 2 6 3 5 6 2 1 6 5 3 6 3 2 3 1 2(6) B. 5 6 . . 2 3 2 1 2 1 . . 3 5 3 2 1 2 . . 2 3 2 1 2 1 . . 3 5 3 2 1 2 . . 2 3 5 6 2 3 2 1 6 5 4 5 6 3 5 6 3 5 3 2 5 3 1 6 2 1 2(6)

Kamis, 24 Oktober 2013

SAVE TROWULAN Selamatkan Bumi Majapahit Dari Industrialisasi


Kaskuser #1

SAVE TROWULAN Selamatkan Bumi Majapahit Dari IndustrialisasiThread ini ane buat karena rasa keprihatinan ane akan nasib situs majapahit, sebuah kerajaan yang menjadi cikal bakal Indonesia dan inspirasi tentang "Persatuan Nusantara"


Sebelum ane memulai bercerita mengenai pembangunan pabrik yang akan didirikan sekitar 500M dari situs Trowulan alangkah baiknya bila ane kasih sekilas tentang Trowulan dulu buat agan-agan semua..

Spoiler for TrowulanSitus Trowulan adalah satu kawasan di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, tempat ditemukannya banyak peninggalan kuna. Diduga kuat, situs ini adalah salah satu bekas ibukota kerajaan Majapahit.

Ritual Agung Upacara Adat : Selamatkan Majapahit, Selamatkan Nusantara !

Ritual Agung Upacara Adat : Selamatkan Majapahit, Selamatkan Nusantara !

KOLABORASI :
KADANGKADEYAN SABDALANGIT~KI CAMAT

KAMPUS WONGALUS~ALANGALANGKUMITIR
KKS~KC~KWA~AAK
Merdeka dan Salam Perjuangan, saudara-saudaraku sebangsa setanah air sejiwa dan sedarah merah putih… !!
KITA BARU SAJA DIKAGETKAN DENGAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PABRIK BAJA PT MANUNGGAL SENTRAL BAJA DI DI KAWASAN PENYANGGA SITUS TROWULAN MAJAPAHIT. TEPATNYA DI PINGGIR JALAN SURABAYA-MADIUN, DESA JATI PASAR DAN DESA WATES UMPAK.
Kita ketahui bersama bahwa situs Trowulan merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit dari abad ke-13 sampai 15 Masehi dan sebenarnya situs itu sudah diajukan pemerintah kepada UNESCO sejak 2009 sebagai Warisan Dunia.
Situs purbakala trowulan ditandai Wringin Lawang, yakni gapura untuk masuk kota kuno Majapahit, berupa susunan batu bata merah setinggi 15,5 meter, sedangkan luas dasarnya sekitar 11 meter x 13 meter dengan Wates Umpak sebagai fondasi bangunan.
Salah satu situs trowulan adalah kolam segaran yang luasnya sekitar 500 meter x 800 meter yang ditemukan tahun 1926. Segaran (bahasa Jawa) berarti laut buatan. Bangunan air tinggalan masa Majapahit ini berkaitan dengan sistem jaringan kanal, sebuah teknologi adaptasi warga Majapahit terhadap kondisi alam dan musim. Luas kolam ini sekitar enam kali lapangan sepak bola. Selain situs itu, terdapat pula Candi Tikus berupa pertirtaan atau kolam pemandian ritual yang ditemukan pada 1914. Di bagian lain kawasan Trowulan juga ada Candi Bajang Ratu berupa susunan batu bata dengan struktur yang indah setinggi 16,5 meter.
Luas wilayah kota Majapahit kuno diperkirakan 9 km x 11 km. Selain kedua situs itu, terdapat pula Candi Tikus berupa petirtaan atau kolam pemandian ritual yang ditemukan pada 1914. Di bagian lain kawasan Trowulan juga ada Candi Bajang Ratu berupa susunan batu bata dengan struktur yang indah setinggi 16,5 meter. Di sisi lain, terdapat kolam segaran yang luasnya sekitar 500 meter x 800 meter yang ditemukan tahun 1926 dan situs-situs lainnya yang unik. Sejumlah situs ini ditemukan pada masa kolonial Belanda dalam kondisi terkubur lumpur. Diduga situs peninggalan Majapahit itu terkubur material letusan Gunung Kelud.

Senin, 16 September 2013

Sastra Pedalangan

Sastra Pedalangan
Sastra pedalangan adalah rekabahasa dalang dalam pakeliran atau pergelaran wayang. Rekabahasa dalang tersebut adalah murwa atau pelungan, nyandra janturan dan pocapan, suluk , antawacana, sabetan, suara, dan tembang.

Murwa

Suluk pembuka pakeliran wayang, dalam pedalangan Jawa Timur dikenal dengan istilah pelungan, di Jawa Tengah dikenal dengan istilah ilahengan, dan di Jawa Barat dikenal dengan istilah murwa. Di bawah ini adalah contoh murwa pendek:
Kembang sungsang dinang kunang
Gotaka rawis wayang
Sedangkan contoh murwa panjang seperti di bawah ini:
Adam adam babu hawa
Siskang danur wilis
Ingkang ngagelaraken cahya nur cahya
Anwas anwar ngagelaraken
Kalih kang danur citra
Nurcahya nursari
Sandang sanghiang nurjati
Dangiang wayang wayanganipun
Eee ya linuhung
Perlambang alam sadaya
Semar sana ya danar guling
Basa sem pangangen-angen
Mareng ngemaraken Dzat Kang Maha Tunggal
Wayang agung wineja wayang tunggal
Wayang tunggal

Rabu, 23 Januari 2013

Situs Majapahit Jadi Wisata Sejarah

K

Pembangunan Taman Majapahit yang saat ini sedang dalam proses akan dipercepat oleh pemerintah. Percepatan tersebut terkait dengan kegiatan dengan pelestarian situs Trowulan di Jawa Timur. Nantinya, Taman Majapahit akan diarahkan menjadi taman wisata sejarah dan budaya.
"Semangat pemerintah untuk membangun situs Trowulan karena merupakan situs peninggalan Majapahit, sebuah kerajaan besar yang membawa semangat kesatuan," kata Menbudpar Jero Wacik dalam acara "Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Pelestarian Cagar Budaya Majapahit dan Pembangunan Taman Majapahit" di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (19/9/2011).
Nota kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menbudpar, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha, dan Bupati Jombang Suyanto. Hal ini menandai resminya kesepakatan kerjasama antara pemerintah pusat yang diwakili oleh Kemenbudpar dan pemerintahan daerah untuk pelestarian situs Trowulan dalam jangka waktu satu tahun ke depan.

Minggu, 20 Mei 2012

Wayang Purwa Gaya Jawa Timur

Wayang Purwa Gaya Jawa Timur

OLEH : DJOEMIRAN RA
Pendahuluan
1. Tentang istilah “Seni Pedalangan Jawa Timuran “
Apabila orang mempermasalahkan tentang istilah “Seni Pedalangan Jawa Timuran, maka pembicaraannya harus berangkat dari apa yang disebut “Kesenian Jawa Timur”. “Kesenian Jawa Timuran” adalah suatu bentuk Kesenian tradisional yang hidup dalam lingkung etnis seni budaya daerah, seturut dengan selera masyarakat Jawa Timur”.Tentang istilah “ Jawa Timur “ merupakan istilah yang sebenarnya belum lama muncul di Daerah Jawa Timur itu sendiri, yaitu sejak ikut sertanya Pemerintah daerah Jawa Timur, Khususnya Kantor Bidang Kesenian Propinsi Jawa Timur bersama-sama para seniman tergelitik untuk menggali kesenian tradisional di daerah ini dalam rangka pelestarian Kebudayaan daerahnya. Kemunculan peristilahan tersebut sebenarnya bukan merupakan perumusan yang konseptual, melainkan hanya karena suatu tujuan kepada kemudahan dan pemahaman arti, secara spontanitas. Meskipun demikian agaknya oleh Kantor Bidang Kesenian Propinsi Jawa Timur pun disetujui juga. Berdasarkan hal tersebut di atas, tentunya cabang-cabang Seni yang berciri khas kedaerahan yang searah dengan selera masyarakat Jawa Timur, otomatis akan diistilahkan dengan sebutan “ Jawa Timuran “,
Kirab Ruwat Agung Nusantara Majapahit Tempuh Jarak 1 KM
 
Jum'at, 23 Desember 2011 18:47:38 WIB
Reporter : Misti P.


Mojokerto (beritajatim.com) - Kirab Ruwat Agung  Nusantara yang merupakan salah satu rangkaian acara Grebek Suro di Pendopo Agung Trowulan, Kabupaten Mojokerto menempuh jarak sekitar satu kilometer. Rombongan kirab dipimpin Wakil Bupati Mojokerto, Choirun Nisa, Kapolres Mojokerto, AKBP Eko Puji Nugroho, Kepala Kejaksaan Negeri Mojokerto, Suharto dan muspida setempat.

Rombongan pertama barisan cucuk lampak, menyerahkan kepada Ketua Lembaga Adat Budaya Majapahit, Agus Purwanto yang kemudian menyerahkan bendera Surya Majapahit kepada Wabup Mojokerto. Disusul pasukan pataka Majapahit, paskibraka, pembawa Song-song Gringsing Riwis.

Selasa, 01 Mei 2012

Museum Trowulan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Museum Trowulan

Murid sekolah dasar tengah memerhatikan koleksi

Minggu, 29 April 2012

Beragam Jenis Wayang Terancam Punah

Beragam Jenis Wayang Terancam Punah


JAKARTA, KOMPAS.com -  Beragam jenis wayang di Indonesia terancam punah. Dari sekitar 100 jenis wayang di Indonesia, kini tinggal beberapa jenis saja yang masih dipagelarkan. Upaya pelestarian terkendala dana dan minimnya dukungan masyarakat.
Pemerintah seharusnya memiliki strategi menyelamatkan wayang dari kepunahan. Salah satunya mengenalkan seni tradisi ini di sekolah-sekolah. Pemerintah seharusnya juga bisa mendorong wayang sebagai bagian dari industri pariwisata.
Menurut Eko Tjipto, Ketua Umum Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi), sekarang ini beberapa jenis wayang dimainkan karena masih memiliki masyarakat pendukungnya, antara lain wayang kulit purwa gaya Jawa Timur, Surakarta, Yogyakarta, Cirebon dan Banyumas ; wayang golek Sunda, wayang Bali, wayang Sasak (Lombok), wayang Kancil yang berkisah tentang dunia binatang, dan lain-lain. Beberapa jenis wayang lainnya, seperti wayang Jemblung (Banyumas), wayang Klithik dan Krucil (Jawa Timur), wayang Gedhog (Jawa Tengah), wayang Banjar (Kalimantan), dan lain-lain sudah nyaris punah. Bahkan, punah.
"Harus ada campur tangan pemerintah untuk ikut melestarikan wayang, terutama wayang yang sudah tidak memiliki masyarakat pendukungnya," kata Tjipto, Senin (18/7), di sela-sela acara pra pegelaran Festival Dalang Bocah tingkat Nasional di Jakarta. Festival yang akan diadakan 21-23 Juli 2011 di Museum Bank Indonesia ini salah satu upaya mengenalkan kembali seni tradisi wayang di kalangan generasi muda.
Wayang sudah ada di Indonesia sejak masa pra sejarah. Seni tradisi ini menjadi salah satu akar pembentuk jati diri bangsa Indonesia.
Pemerintah Singapura yang tradisi wayangnya tidak mengakar seperti di Indonesia, bahkan menjadikan wayang, salah satunya wayang kulit purwa Indonesia, sebagai bagian dari pembentuk identitas bangsanya. Negara itu membangun museum wayang yang sebagian koleksinya adalah wayang Indonesia.
Tjipto mengatakan, pemerintah seharusnya memiliki strategi menyelamatkan wayang dari kepunahan. Salah satunya mengenalkan seni tradisi ini di sekolah-sekolah. Pemerintah seharusnya juga bisa mendorong wayang sebagai bagian dari industri pariwisata.
"Wayang jangan hanya berkembang di Jakarta, tetapi seharusnya juga di daerah-daerah. Minimal dengan menjadikan wayang sebagai tontonan wisatawan agar beragam jenis wayang tetap hidup," ungkap Tjipto.
Secara terpisah, Ketua Umum Sena Wangi, Solichin, mengatakan, bahasa menja di kendala pelestarian wayang di kalangan generasi muda karena sekarang ini ada kecenderungan anak-anak tak lagi memahami bahasa ibunya. Sesuai perkembangan zaman wayang memang mengalami pergeseran bahasa. Namun, lanjut Solichin, pergeseran itu tak bisa dipaksakan. "Biarkan wayang berakulturasi dalam bahasa agar tidak kehilangan roh nya," kata dia.

Google+ Followers

mengusut tentang pewayangan khas majapahit/kebudayaan majapahit

Ruang Komunikasi

Total Tayangan Laman

Loading...
david sasap modongan. Diberdayakan oleh Blogger.

Follow by Email

Pengikut

Entri Populer

Minggu, 30 Maret 2014

Mnotasi gending-gending jawa
Notasi gending-gending jawa Lanc. “ UDAN MAS” PL, Br. Buka : . 7 7 7 5 6 7 2 . 7 6 5 6 7 6 (5) A. 6 5 3 2 6 5 3 2 . 3 2 3 6 5 3 (2) 6...

Kamis, 24 Oktober 2013

SAVE TROWULAN Selamatkan Bumi Majapahit Dari Industrialisasi
Kaskuser 09-09-2013 03:37 #1 SAVE TROWULAN Selamatkan Bumi Majapahit Dari Industrialisasi Thread ini ane buat karena rasa kepri...
Ritual Agung Upacara Adat : Selamatkan Majapahit, Selamatkan Nusantara !
Ritual Agung Upacara Adat : Selamatkan Majapahit, Selamatkan Nusantara ! KOLABORASI : KADANGKADEYAN SABD...

Senin, 16 September 2013

Sastra Pedalangan
Sastra Pedalangan Sastra pedalangan adalah rekabahasa dalang dalam pakeliran atau pergelaran wayang . Rekabahasa dalang tersebut adalah...

Rabu, 23 Januari 2013


Situs Majapahit Jadi Wisata Sejarah K Kompas.com/Adhika Pertiwi Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Pelestarian Cagar Budaya ...

Minggu, 20 Mei 2012

Wayang Purwa Gaya Jawa Timur
Wayang Purwa Gaya Jawa Timur 27 Oct 2006 1 Comment by wayang in Wayang Daerah OLEH : DJOEMIRAN RA Pendahuluan...

Kirab Ruwat Agung Nusantara Majapahit Tempuh Jarak 1 KM ...

Selasa, 01 Mei 2012


Museum Trowulan Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Museum Trowulan Murid sekolah dasar tengah memerhatikan ...

Minggu, 29 April 2012

Beragam Jenis Wayang Terancam Punah
Beragam Jenis Wayang Terancam Punah Wayang Anak di Perayaan...

 
Template Indonesia | Wayang kulit nusantara
Aku cinta Indonesia